obowiązująca od dnia 2023-08-21

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze wspieraniem przez Ciebie Fundacji Internet. Czas działać! („ICD”), publikowaniem komentarzy pod wpisami na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.internet-czas-dzialac.pl („Strona internetowa”), kontaktowaniem się z ICD oraz obserwowaniem profili ICD w mediach społecznościowych i słuchaniem podcastów ICD w mediach.

Spis treści

 1. Administrator danych osobowych
 2. Przetwarzanie danych osób wspierających ICD
 3. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z ICD
 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją komentarzy na Stronie internetowej
 5. Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych
 6. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Transfer danych poza EOG
 9. Przysługujące Ci prawa
 10. Zmiany Polityki prywatności

Administrator danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Internet. Czas działać! z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049456, posiadająca NIP: 7812054633, numer REGON: 525987712 („Administrator”, „ICD”, my”).

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych drogą pocztową pisząc na adres siedziby lub mailowo na adres: rodo@internet-czas-dzialac.pl.

Przetwarzanie danych osób wspierających ICD

Możesz wspierać ICD poprzez dokonanie przelewu dowolnej kwoty bezpośrednio na konto bankowe lub za pośrednictwem Patronite.pl lub Liberapay.com (ewentualnie za pośrednictwem innego serwisu trzeciego, który wskażemy na Stronie internetowej).

Jeśli dokonujesz wsparcia ICD za pośrednictwem Patronite.pl lub Liberapay.com, możesz dokonać wpłaty anonimowo lub podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres email), które wówczas otrzymujemy od operatora Patronite.pl. Przetwarzamy wówczas te dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny, w związku z przekazaniem przez Ciebie wsparcia finansowego dla nas, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu weryfikacji, czy obciążają  nas obowiązki podatkowe w związku z otrzymaniem od Ciebie wsparcia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji ciążących na nas obowiązkach z zakresu prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi,
 • w celu przekazania Ci podziękowania poprzez wyczytanie Twojego imienia i nazwiska/pseudonimów w naszym podcaście, jeśli wpłaciłeś nam kwotę większą lub równą minimalnej kwocie upoważniającej do tego podziękowania, opisanej na naszym profilu na Patronite.pl , co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z Twoim wspieraniem nas są przez nas przechowywane przez czas wskazany przepisami prawa, aby wykonać ewentualnie ciążące na nas obowiązki podatkowe. Dane przetwarzane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, przechowujemy do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z ICD

Gdy kontaktujesz się z nami mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów w mediach społecznościowych otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym zakresie potrzebujemy Twoich danych kontaktowych).

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją komentarzy na Stronie internetowej

W ramach Strony internetowej zamieszczamy artykuły i podobne wpisy. Masz możliwość zamieszczania komentarzy pod poszczególnymi wpisami, zgodnie z Regulaminem publikowania komentarzy, dostępnym na Stronie internetowej. W związku z powyższym, jeśli przesyłając komentarz podasz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres email), przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w zakresie adresu email – w celu realizacji usługi publikacji komentarzy zgodnie z jej regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w zakresie pozostałych danych - w celu opublikowania Twoich danych wraz z Twoim komentarzem - na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez przekazanie nam tych danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie adres email jest wymagane do skorzystania z usługi publikacji komentarzy. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku skorzystania z usługi publikacji komentarzy.

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj. przez czas publikacji komentarzy na Stronie internetowej lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Prowadzimy profile ICD w następujących mediach społecznościowych:

Ponadto publikujemy nasze podcasty w następujących mediach:

W związku z prowadzeniem powyższych profili i publikowaniem podcastów w mediach, w zależności od funkcjonalności danego portalu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji fanpage’y ICD w mediach społecznościowych lub kanałów w mediach, w ramach których publikujemy podcasty (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” itp.) lub opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub podcastem opublikowanym w mediach. Możemy wówczas przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 • dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod postami ICD;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 • dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili ICD w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych oraz publikowania podcastów w mediach, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów portali i informowania o aktywności ICD, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych oraz kanałów w mediach, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook my i Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia Twojej aktywności i przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych można znaleźć w ich politykach prywatności. Co do statystyk, które otrzymujemy od operatorów portali społecznościowych, mamy na nie ograniczony wpływ i możemy uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku informacji posiadanych przez nas w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na profilu ICD do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile ICD w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że administratorem Twoich danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za którego pośrednictwem odwiedzasz profil ICD. Mamy ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Ci określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Możesz kierować do nas korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Tobą lub inną osobą, która w Twoim imieniu przesyła nam wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego,  przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Współadministratorach na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są przez nas ujawniane innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe lub informatyczne;
 • podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osobom słuchających naszych podcastów – w przypadku wyczytywania Twoich danych w podziękowaniach za wsparcie ICD;
 • w przypadku publikowania przez Ciebie komentarzy pod wpisami na Stronie internetowej lub treści na profilu ICD w mediach społecznościowych lub komentarzy pod podcastami, Twoje dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych.

Transfer danych poza EOG

Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak w związku z prowadzeniem przez nas profili na portalach społecznościowych i w mediach, Twoje dane osobowe, np. nazwa użytkownika, treść komentarza, są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu operatora, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza EOG. W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych masz następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa możesz zrealizować, kontaktując się z nami na dane podane w sekcji „Administrator danych osobowych”.

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez nas danych osobowych.