Człowiek otoczony grafem, które wierzchołkami są oczy. Chłopaka z wąsem otacza wstęga ze strzałkami i akcesorami t.j. kapelusz, maska, okulary.
autor ilustracji: Jan Kryciński

Pojęcia „pseudonimizacja” i „anonimizacja” są ważnymi elementami procesów ochrony danych. Odnosi się do nich bezpośrednio treść RODO i powołują się na nie podmioty przetwarzające dane, gdy bronią się przed UODO w trakcie postępowania wszczętego na podstawie naszej skargi. Co jednak dokładnie znaczą te słowa? W tej rozmowie adwokatka Agnieszka Rapcewicz i kryptolog dr inż. Michał Ren podejmują próbę pogodzenia prawnych i matematycznych definicji tych pojęć.